n e s t k a s t j e s van a f v a l h a r d h o u t
driehoek
driehoek kast platdak kast puntdak kast kast voor vliegenvangers
puntdak met hanekam gesloten puntdak 'balkon' kast hanekam
'balkon' hanekam pimpelmeeskast boomkruiperkast
 
spreeuwenkast veel gebruikte kast oudste mussenkast bekend hotel